Bedrijfswaardering

Geschreven door Flinc op 11 december 2018.

Waarom je wil weten hoeveel je bedrijf waard is, ook als je het niet wil verkopen

Er zijn verschillende redenen om je onderneming te laten waarderen. Het is vanzelfsprekend dat een bedrijfswaardering noodzakelijk is wanneer verkoop aan de orde is. Het is niet vanzelfsprekend om de onderneming te laten waarderen wanneer verkoop niet aan de orde is. Maar toch kan een bedrijfswaardering je, naast het geven een indicatie van de waarde van jouw onderneming, helpen inzichtelijk te krijgen wat de belangrijkste value-drivers voor je onderneming zijn. Daarnaast is het een hulpmiddel waarmee je kunt sturen op de waarde van je onderneming.

Dit blog gaat dieper in op bedrijfswaardering: de theorie, de methoden en het belang ervan.

Wat is waarde?

Om een bedrijf te kunnen waarderen moet eerst een belangrijke vraag worden beantwoord: “wat is waarde?” Aan de hand van een aantal principes zullen we het concept waarde in dit blog proberen te verduidelijken.

Principe 1: Prijs staat niet gelijk aan waarde

“Price is what you pay, value is what you get.” Deze quote van Warren Buffet komt vanuit het beleggen. Beleggers doen er hun voordeel mee als ze het prijs-denken vervangen door waarde-denken. Volgens Buffet is het meest fundamentele doel van beleggen de waarde van een onderneming bepalen, zodat men weet welke prijs er voor betaald kan worden. Deze prijs wordt (bij grote corporates) bepaald op de beurs, terwijl waarde gecreëerd wordt door de onderneming.

Principe 2: Een onderneming of activum wordt gekocht vanwege de verwachte geldstromen

Soms worden ondernemingen gewaardeerd op basis van de reeds gedane investeringen. Historische kosten hebben echter niet altijd waarde toegevoegd of er is juist meer waarde gecreëerd dan de gemaakte kosten (investering). Een waardering wordt daarom veelal gebaseerd op toekomstige geldstromen.

Principe 3: De waarde is afhankelijk van de timing en de onzekerheid van toekomstige geldstromen

Hierbij zorgt meer onzekerheid over het algemeen voor een lagere waarde. Daarnaast zijn geldstromen verder weg in de toekomst minder waard.

Principe 4: De waarde is afhankelijk van het type koper

Investeerders met een gediversifieerd portfolio aan participaties lopen minder risico dan investeerders met een niet-gediversifieerd portfolio en houden hier rekening mee in hun waardering van het investeringsobject. Strategische kopers kunnen mogelijk synergie creëren met de aankoop van het investeringsobject en zullen daarom een hogere waardering geven dan niet-strategische kopers.

Waarderen van geldstromen

De waarde van een onderneming is daarmee te bepalen aan de hand van een viertal factoren:

  • de economische voordelen (verwachte geldstromen);
  • de groeipotentie op de korte en de lange termijn;
  • het risico van de over tijd verwachte geldstromen;
  • Cost of capital (discount rate).

Waarderingsmethoden

Dit blog licht drie waarderingsmethoden toe:

  • Discounted cash flow
  • Venture capital methode
  • Market multiples

Discounted cash flow

Bij een DCF wordt gekeken naar toekomstige geldstromen. Om de huidige waarde van deze geldstromen te berekenen moet de verwachte geldstroom contant gemaakt worden. Dit wordt gedaan met de cost of capital of discount rate. De cost of capital is het rendement dat de markt eist om vermogen aan een investering toe te wijzen. Een van de nadelen van de DCF methode is dat de prognose die gebruikt wordt voor de DCF bij ondernemingen in een vroege fase vaak lastig te maken is. Als de prognose niet waargemaakt wordt is de waardering ook niet juist.

Venture capital methode

Deze berekening van de waarde focust zich op de potentiële waarde van de onderneming op het moment van ‘exit’. Investeerders zoeken een bepaald ‘return on investment’ op hun investering, bijvoorbeeld 10 keer de waarde van hun investering, waarbij het aantal keer hoger wordt naarmate de investering risicovoller is. Investeerders investeren daarnaast ook niet in maar één onderneming maar doen dit in een portfolio van bijvoorbeeld tien bedrijven. Statistisch gezien zullen misschien zes bedrijven het niet redden. Er wordt break-even gedraaid bij drie ondernemingen en er dus één bedrijf overblijft om het volledige portfolio plús een return te verdienen. Hieronder een berekening.

Return on investment (ROI) = terminal value / post-money waardering

Andersom gekeken is dit:
Post-money waardering = terminal value / ROI

Stel dat een investeerders 10 keer zijn investering terug verwacht (ROI) en de onderneming € 10.000 waard zou moeten zijn bij de exit (terminal value), dan is de formule hierboven: Post-money waardering = 10,000 / 10, dus Post-money = € 1,000.

Pre-money waardering = post-money waardering – geïnvesteerde bedrag

Stel nu dat een investeerder € 250 geïnvesteerd heeft en hiervoor 25% aandelen heeft gekregen, dan is de pre-money waardering € 750. Het probleem met de VC methode is dat hij erg afhankelijk is van de geprojecteerde groei en realisatie hiervan. Daarnaast is de ROI erg afhankelijk van de investeerder en het risico dat hij wil nemen. De VC methode kan dus erg verschillende waarderingen opleveren als hij door verschillende investeerders gedaan wordt.

Market multiples

Het werken met multiples is gemakkelijker dan met de DCF of de VC methode. In verschillende databases wordt bijgehouden voor welke bedragen andere bedrijven zijn verkocht. Waarderen op basis van multiples wordt gebaseerd op basis van vergelijkbare ondernemingen. Een van de meest gebruikte multipes is de Enterprise Value multiple: Enterprise Value / EBITDA.

De verschillende waarderingsmethoden hebben voor- en nadelen. In veel waarderingsrapporten worden dan ook verschillende methoden gebruikt en er wordt vaak gewerkt met bandbreedtes. Uiteindelijk wordt er altijd gediscussieerd over de waardering. Waarderingen helpen ondernemers met het inschatten van de waarde van hun onderneming en hoort ze inzicht te verschaffen in de belangrijste value-drivers van de onderneming.

Het belang van waarderen

Veel ondernemers zien het belang van een waardering pas in op het moment dat er sprake is van een directe waarderingsbehoefte, bijvoorbeeld als een van de vennoten uit de onderneming wil stappen of er zich een strategische koper aanbiedt. Door de onderneming periodiek te waarderen kunnen deze ingewikkelde situaties voorkomen worden.
Daarnaast krijgt een ondernemer een beeld van de waarde die hij over een bepaalde periode heeft toegevoegd en kan hij hier vervolgens ook op gaan sturen.

Zoals hierboven beschreven zijn prognoses een belangrijk onderdeel van waardering. Het maken van prognoses wordt vaak spottend ‘glazen bol kijken’ genoemd en is voor veel ondernemers lastig. Door regelmatig een waardering te (laten) maken word je als ondernemer geconfronteerd met de gemaakte prognoses en in hoeverre ze waargemaakt zijn. Prognoses kunnen vervolgens bijgesteld worden en waarderingen worden hierdoor beter. De waardeontwikkeling van het bedrijf wordt hierdoor zichtbaar.

Op 28 november 2018 organiseerde Flinc een masterclass bedrijfswaardering in samenwerking met WeValue Innovations en LeoValor. Tijdens deze workshop is eerst ingegaan op een stuk theorie over bedrijfswaardering, waarna de focus is verlegd naar de praktijk en hoe bedrijfswaardering gebruikt kan worden om op te sturen. Wil je de volgende keer een seintje krijgen wanneer we weer een Masterclass organiseren? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief of houd onze website en social media kanalen in de gaten. Zo mis je niets!

Klik hier voor meer informatie over WeValue Innovations!!
Klik hier voor meer informatie over LeoValor!