Actueel

Heb jij grip op jouw financiële planning?

Geschreven door Carlo de Boer op 13 november 2017.

Als ondernemer is het belangrijk om de financiële planning op orde te hebben. Niet alleen voor de ondernemer zelf, maar ook voor meer succes tijdens de zoektocht naar financiering. Dit onderdeel is vaak moeilijker te managen dan gedacht. Het zou mooi zijn als er, net als bij een auto die te kampen heeft met een motorische storing, een lampje gaat branden als er een financieel probleem in de onderneming speelt. Maar hoe weet je nou precies wat er fout gaat? Hoe heb je de zaken op orde? Waar kijken investeerders naar?

Tijdens de workshop financiële planning, verzorgd door Remco van den Akker (adviseur BDO-Noord Nederland), werd dit onderwerp aangesneden. Middels een interactieve presentatie kregen de ondernemers meer inzicht en duidelijkheid over dit onderwerp. De verschillende facetten van financiële planning werden onder de loep genomen en vertaald naar het bedrijfsleven van de verschillende ondernemers die aanwezig waren.

Resultaat
Om te komen tot een resultaat heb je te maken met veel verschillende factoren binnen je bedrijf. Deze factoren zou je kunnen omzetten in cijfers. Je moet resultaat zien als een afgeleide van veel factoren en veel ‘knoppen’ waar je aan kunt draaien. Hier zie je een voorbeeld van alle knoppen waar je aan kunt draaien om het financieel rendement te verbeteren.

Het onderscheidende vlak zit hem in de toegevoegde waarde. Hierbij is het belangrijk om duidelijk te hebben wie je klanten nou precies zijn en wat je Unique Selling Points (USP’s) zijn.

Het ondernemingsplan
Het ondernemingsplan speelt een essentiële rol bij het starten van je bedrijf. In dit plan staat je business uitgewerkt in een document. Naast dat het handig is voor jezelf, als houvast, wordt het ook gelezen door eventuele potentiële investeerders. Belangrijk is dus dat je in dit plan vragen beantwoordt als waar je naar toe wil en op welke manier je plan structuur moet bieden aan jezelf.

Remco ziet de volgende stappen in het ondernemingsplan als essentieel:

 • Visie
  Stel jezelf simpelweg de vraag: Wat wil ik als onderneming zijn?
 • Missie en principes
  Stel jezelf de vraag: Wat is mijn bestaansrecht en identiteit?
 • Strategie
  Stel jezelf de vraag: Hoe ga ik dit doen? Welke strategie kan ik het beste toepassen om mijn missie en visie te realiseren?
 • Kritische succesfactoren (KFS)
  Dit is een factor die in het bijzonder bijdraagt aan het verwezenlijken van een strategische doelstelling. Een paar voorbeelden van kritische succesfactoren zijn:
 1. Efficiëntie
 2. Klanttevredenheid
 3. Service
 • Prestatie indicatoren (KPI)
  Nadat de kritische succesfactoren bekend zijn, ga je deze vertalen naar prestatie indicatoren. Per kritische succesfactor bepaal je één of meer prestatie indicatoren.

Zet duidelijke ‘strategische’ doelstellingen in je ondernemingsplan. Doelstellingen zijn niet altijd makkelijk, maar dwingt je wel om bepaalde resultaten te behalen. Vervolgens is het zaak dat je blijft reflecteren. Waarom ging iets goed en waarom juist minder? Ondernemingsplannen veranderen constant en dat is prima zolang je je missie, visie en strategie maar duidelijk op papier hebt staan.

Van strategie naar omzet
Na het kiezen van de juiste strategie en juiste marktstrategie is het zaak de strategie te vertalen in een marketingbeleid. Een aantal begrippen komen hierin terug:

 • Segmentatie – opdelen van de markt in segmenten, relevant voor de markt van het bedrijf
 • Doelmarktbepaling – bepaling welke segmenten gekozen worden n.a.v. ervaring en kansen
 • Positionering – hoe wil het bedrijf overkomen in de doelmarkten

Waar marketing gericht is op het proces om het bedrijf op een bepaalde wijze te positioneren binnen doelgroepen, is verkoop uiteindelijk noodzakelijk om de omzet te genereren. Marketing is veelal ondersteunend aan verkoop maar beide dienen dezelfde propositie en vertrouwen uit te stralen. Als strategie, marketing en verkoop in lijn is georganiseerd, dan is de kans op herhalingsverkopen en een trouwe klant relatie groter.

Financiële overzichten
Financiële overzichten geven veel houvast en rust wanneer je zo zorgvuldig mogelijk voorspelt hoe de toekomst van je bedrijf er op financieel gebied uit zal zien. De volgende overzichten zijn handig om altijd up-to-date te hebben.


Exploitatiebegroting en liquiditeitsbegroting worden vaak door elkaar gehaald. Het verschil zit hem bij de exploitatiebegroting in de omzet en kosten. Dit is een overzicht van de verwachte omzet en de kosten die je denkt te maken. Hieruit bepaal je of je winst of verlies maakt.

Bij de liquiditeitsbegroting gaat het om de inkomsten en uitgaven. Een overzicht van hoeveel geld een onderneming maandelijks ontvangt en uitgeeft.

De bril op van een investeerder
Hieronder staan een paar typische vragen die investeerders stellen. Het is dus handig om voor verschillende scenario’s een plan te hebben.

 • Wat ga je doen als er toch meer geïnvesteerd moet worden dan begroot?
 • Wat ga je doen als je 30% achterblijft bij je omzetdoelen?
 • Hoeveel klanten heb je nu al?
 • Wat voor netwerk heb je om van je bedrijf een succes te maken?
 • Hoe lang duurt het voordat je “ons” geld hebt terugbetaald?
 • Hoeveel heb je zelf tot nu toe al geïnvesteerd?

Onthoud dat veel investeerders die kritisch zijn, zelf waarschijnlijk daarvoor ook in die situatie hebben gezeten. Van investeerders kan je als ondernemer ontzettend veel leren.

Tot slot is het erg belangrijk om je financiële plannen op orde te hebben. Zorg dat je inzicht hebt in alle financiële facetten en draai aan de ‘knoppen’ indien dit nodig is. De meeste bedrijven gaan failliet door dat klanten niet betalen. Zorg dat dit goed wordt afgestemd met de klant en onderscheid jezelf in de toegevoegde waarde met je USP’s om het beste resultaat te bereiken.

Flinc kijkt terug op een geslaagde workshop in samenwerking met BDO-Noord Nederland. Naast deze workshop organiseert Flinc ook andere workshops. Houd onze website/ socials in de gaten voor meer informatie en wellicht tot dan!