Actueel

Groei door financiering

Geschreven door Ytsen van der Meer op 06 juni 2018.

Voor veel ondernemers is de bank de meest logische plaats om aan te kloppen om te vragen wat er mogelijk is qua financiering. In deze blog vijf alternatieve vormen van financiering.

Ambitieuze ondernemers willen groeien. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor. Er kan gekozen worden voor incrementele groei, door een paar stappen harder te zetten, of voor exponentiële groei. Dit kan door te investeren met als doel om je bedrijf in een groeiversnelling te zetten. Daar is kapitaal voor nodig. Meestal moet dan gezocht worden naar externe financiering. Er zijn veel verschillende opties als het gaat om externe financiering. Voor veel ondernemers is de bank de meest logische plaats om aan te kloppen om te vragen wat er mogelijk is qua financiering. Helaas is de bank niet altijd bereid om te financieren. In deze blog beschrijf ik vijf alternatieve vormen van financiering.

1. Informele Investeerders

Informele investeerders zijn de grootste bron van financiering voor startende ondernemers. Deze vorm van financiering kenmerkt zich door het snelle en vaak simpele karakter van de geldlening. Informele investeerders hebben vaak meer te bieden dan enkel kapitaal. Ze hebben kennis en ervaring met ondernemerschap. Het zoeken naar een investeerder met specifieke kennis die waardevol is voor jouw onderneming is lastig, maar wel de moeite waard. Sommige informele investeerders geven graag advies over de strategie van hun participaties. In bepaalde gevallen kan dit erg waardevol zijn. In andere gevallen kan het afleiden.

2. Crowdfunding

Online crowdfunding wordt steeds groter. Een crowdfundingplatform zorgt ervoor dat twee partijen – de ondernemer en een groep van investeerders – aan elkaar worden gekoppeld. Crowdfunding kan op verschillende manieren, namelijk:

  • Donatie crowdfunding;
  • Belonings- of reward-based crowdfunding;
  • Lening- of peer-to-peer crowdfunding;
  • Aandelen of equity crowdfunding.

Crowdfunding op basis van pre-orders behoort tot de categorie reward-based crowdfunding. Een van de voordelen hiervan is dat ondernemers op deze manier een kijkje in de markt krijgen. Als er veel pre-orders worden gedaan, is er blijkbaar een behoefte aan het product.

3. Kredietunies

Een kredietunie bestaat uit verschillende ondernemers die kapitaal in een gezamenlijk ‘fonds’ storten. Hierdoor komt het neer op financiering “door ondernemersvoor ondernemers”. De ondernemers die deelnemen in de kredietunie bepalen waarin wordt geïnvesteerd. Kredietunies kunnen vaak snel een investeringsaanvraag verwerken en zijn in het algemeen goedkoper dan andere financiers. Een andere rol die kredietunies hebben is de rol van het zijn van verbinder. De kredietunie zorgt namelijk voor een netwerk met daarin veel kennis over het ondernemerschap.

4. Overheidsfondsen

Ook de overheid heeft een rol in het financierslandschap. De overheid heeft geld uitgezet in Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs). Deze ontwikkelingsmaatschappijen beheren investeringsfondsen waarmee leningen of aandelenkapitaal verstrekt kunnen worden. Voorbeelden hiervan in Noord-Nederland zijn het Innovatiefonds Noord-Nederland (vroege fase financiering), het Aanjaagfonds en het Groei- en Overnamefonds van de Noordelijke Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij (NOM). Voor microfinanciering (tot € 50.000,-) kunnen ondernemers terecht bij Qredits, waarbij de overheid garant staat voor de lening.

5. Leasing en factoring

Leasing en factoring zijn vormen van financiering, die respectievelijk geschikt zijn voor de aanschaf van nieuwe machines of voor het (tijdelijk) verbeteren van de liquiditeit. Leasing is een financieringsvorm met een huurcontract als basis. Er zijn twee hoofdvormen van leasing. Bij financial lease is de ondernemer de eigenaar van het leaseobject, waardoor het economisch risico bij hem ligt. Het object staat dan ook bij de ondernemer op de balans. Bij operational lease blijft het object op de balans van de leasemaatschappij staan. De leasemaatschappij verhuurt het object in dit geval aan de ondernemer.

Factoring is een kredietvorm, vergelijkbaar met een rekening courantkrediet. De financieringspartij verplicht zich bij factoring om alle door hem goedgekeurde debiteuren over te nemen op het moment waarop de vordering ontstaat. De financieringspartij neemt hiermee het beheer, de administratie en het risico van de debiteurenportefeuille over. De ondernemer kan dan een krediet opnemen tot een bepaald percentage van de openstaande goedgekeurde vorderingen. Met factoring kan de liquiditeitspositie van de onderneming verbeterd worden.

 

Heeft u na het lezen van deze blog vragen over één van deze vormen van financiering? Ik beantwoord ze graag! Stuur een mail naar: vandermeer@flinc.nl of bel: 0655708391.

Ytsen van der Meer is projectmanager bij Flinc. Hij ondersteunt MKB-ers met groeiambitie in de provincie Groningen bij het vinden van geschikte financiers.