Actueel

Take-off regeling.

Geschreven door Bob Tiel op 17 oktober 2016.

Take-off regeling

Jij bent student met een goed innovatief idee dat een probleem in de maatschappij kan oplossen maar je hebt geen geld om dit innovatieve idee op de markt te brengen? Dan moet je dringend contact opnemen met het regieorgaan SIA want zij hebben de take-off regeling in het leven geroepen. De take-off regeling is er voor studenten die een goed innovatief idee hebben.

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA financiert en stimuleert praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Het regieorgaan heeft een plaats binnen NWO. Voor hogescholen is dit de basis voor een volwaardige tweede geldstroom voor praktijkgericht onderzoek. Onderzoek dat cruciaal is voor hun taak om nieuwe kennis te creëren en te verspreiden, voor het onderwijs en de beroepspraktijk.

Take-off HBO

Studenten in het hoger beroepsonderwijs zitten vaak vol creativiteit en vernieuwende ideeën. Het HBO wordt ook wel de broedplaats van kennis gedreven ondernemerschap genoemd. De rol van de hogescholen is om kennis over te brengen en niet persé studenten te leren om een bedrijf te starten. Om te voorkomen dat goede ideeën in de prullenbak belanden en om lef, initiatief en passie voor het ondernemerschap toch te stimuleren, is er een nieuwe subsidieregeling, de Take-off HBO. Deze take-off HBO is voor studenten, docenten, onderzoekers en lectoren van hogescholen. Hierbij is altijd de lector of senior-onderzoeker de aanvrager.

Het programma take-off kent twee fases:

Take-off fase 1 –  haalbaarheidsstudie

STW verstrekt financiering voor Take-off haalbaarheidsstudies in de vorm van subsidies met een bedrag vanaf 25.000 euro tot maximaal 40.000 euro. Deze subsidie is er om ervoor te zorgen dat innovatieve ideeën van studenten ook echt worden uitgevoerd.

Take-off fase 2 –  vroegefasetrajecten

Take-off vroegefasetrajecten verstrekt subsidies aan startups van Nederlandse hogescholen. Dit gaat om een lening van maximaal 250.000 euro. Dit zijn uitsluitend leningen waarover rente verschuldigd is. Dit onderdeel is bedoeld voor innovatieven bedrijven. Nieuw is in dit geval aantoonbaar niet ouder dan 5 jaar vanaf het moment dat ze staan ingeschreven bij de kamer van koophandel. Als je in aanmerking wil komen voor een vroegefasetraject moet je een haalbaarheidsrapport hebben.

Als je een goed idee hebt krijg je de kans om het idee te pitchen voor een commissie die beoordeelt of het voorstel klaar is voor de financiering. De commissie kijkt naar commercieel potentieel, onderzoeksbasis, innovativiteit en de kwaliteit van het team.

Je hebt tot 18 oktober om je in te schrijven voor de tweede ronde voor take-off fase 1, haalbaarheidsstudies. Kijk snel op http://www.regieorgaan-sia.nl/ om kans te maken op deze subsidie.