Actueel

Workshop WBSO & Innovatiebox

Geschreven door Wouter de Vries op 25 september 2018.

Op 20 september organiseerde Flinc in samenwerking met Vectrix een workshop over de WBSO & Innovatiebox. Met de WBSO kunnen bedrijven de financiële (personeels)lasten van research en development (R&D)-projecten verlagen. Via deze fiscale regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondernemers om meer te investeren in onderzoek. Aanvullend kan met de innovatiebox de winstbelasting worden verlaagd. Ondernemers die WBSO toegekend hebben gekregen komen hiervoor in aanmerking zodra de R&D-projecten winstgevend worden.

In twee uur tijd werden deze regelingen uitvoerig uitgelegd aan de deelnemers aan de hand van diverse rekenvoorbeelden. Kernvraag is uiteraard: kom ik aanmerking voor de WBSO en Innovatiebox en wat levert het op? In deze blog kun je nog eens rustig nalezen wat deze regelingen inhouden.

De WBSO
De afkorting staat voor: Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk.  

De WBSO is bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland die onderzoek doet naar technologische vernieuwingen. Van midden- of kleinbedrijf tot multinational, van starter tot familiebedrijf, het maakt niet uit in welke bedrijfssector je werkt.

De WBSO is bedoeld om tegemoet te komen in de kosten van inzet van eigen medewerkers die zich met Speur- en ontwikkelingswerk (S&O) bezighouden. De WBSO kan worden aangevraagd zodra een onderneming investeert in nieuwe product en/of dienstverlening. Ook ontwikkeling van nieuwe programmatuur valt onder de WBSO. Het ontwikkelingswerk moet technisch nieuw zijn voor je eigen bedrijf en eindigt zodra de werking is aangetoond door een prototype.

Wat levert het op?
Door gebruik te maken van de WBSO krijgt een ondernemer korting op de loonbelasting. Voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de WBSO is dat personeel in loondienst moet zijn. En de activiteiten moeten (technisch) nieuw zijn voor het eigen bedrijf.

De WBSO levert het volgende op:

 • Per uur ontwikkeling ‘loonsom van € 29’
 • Percentages 2019: 40% voor starter of 32% voor gevestigd
 • Maximale voordeel: reductie loonbelasting naar € 0

Concreet: 1 R&D FTE levert jaarlijks een besparing op van €20.000,-.

Stel, een startend bedrijf investeert in een jaar tijd 3.500 uur in de ontwikkeling van een nieuw product. Het WBSO-voordeel wordt dan als volgt berekend:

 • 3.500 x € 29/ uur = € 101.500 aan S&O-loonso
 • Een startend bedrijf ontvang 40% van de S&O-loonsom = € 40.600 subsidie
 • Deze subsidie mag alleen worden verrekend met de loonbelasting.

Aanvragen
Voor 2018 kan helaas niet meer worden aangevraagd. Eerstvolgende mogelijkheid voor een aanvraag is per 1 januari 2019. De aanvraag moet dan compleet zijn ingediend voor eind november 2018.

Aanvragen kan via RVO, klik hier.

Tips
Vectrix geeft de volgende tips:

 • Ook voor klant- en/of samenwerkingsprojecten kan WBSO worden aangevraagd.
 • De WBSO is een toegangspoort tot andere subsidieregelingen zoals de RDA & innovatiebox.

Ook kan een ondernemer middels WBSO goedkeuring gemakkelijker geld lenen van de overheid of een bank zoals bij de vroege fase financiering (vff) en innovatieve borgstellingskredieten (ibsk).

RDA
De RDA staat voor: Research en development aftrek en is geïntegreerd met de WBSO waarmee een extra korting op de loonbelasting wordt verkregen.

Voor wie?
Ondernemers met WBSO. 

Wat levert het op?

 • Over de 1e 1.800 uren een loonsom van € 10 per uur.
 • Over > 1.800 uren een loonsom van € 4 per uur.
 • Een startend bedrijf ontvang 40% van de RDA-loonsom
 • Ook de RDA mag alleen met de loonbelasting worden verrekend.

Innovatiebox
De innovatiebox is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. Alle winsten die u behaalt met innovatieve activiteiten, vallen in deze box. Het tarief van de vennootschapsbelasting voor deze winsten is 7 i.p.v. de reguliere 20% of 25% vpb.

Er is in 2018 €625 miljoen beschikbaar voor de Innovatiebox. Daarmee is het samen met de WBSO één van de grootste subsidieregelingen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Voorwaarden

 • Goedgekeurde WBSO-aanvraag
 • Bezit Intellectueel Eigendom Winst maken met de innovatie

Wat levert het op?

Het tarief van de vennootschapsbelasting voor deze winsten is 7%. Moeilijkheid van de ze regeling is dat niet alle winst toerekenbaar is aan de Innovatiebox. Middels een aanvraag en cijfermatige onderbouwing moet aangetoond worden welk deel van de winst toerekenbaar is aan de eigen WBSO-ontwikkelingen.

Aanvragen
Kan zolang een de vpb-aangifte van een boekjaar nog niet definitief is en de ondernemer in bezit is van goedgekeurde WBSO-aanvragen.

Rekenvoorbeeld:
Een ICT bedrijf heeft een winst van € 200.000 en maakt GEEN gebruik van de innovatiebox:

 • Vpb = 20%, resulterend in een aanslag van € 40.000

Een ICT bedrijf heeft een winst van € 200.000 en maakt WEL gebruik van de innovatiebox. Met de belastingdienst is een afspraak gemaakt dat de komende jaren 30% van de winst onder de innovatiebox mag vallen:

 • 30% vd winst wordt afgerekend tegen 7% vpb = € 4.200
 •  70% vd winst wordt afgerekend tegen 20% vpb = € 28.000

 Voordeel innovatiebox = € 7.800

 Samenvattend

 • Beschikken over S&O-verklaring
 • Bezit Intellectueel Eigendom
 • Winst maken met innovatie
 • Deel van de winst is toerekenbaar aan Innovatiebox

Flinc kijkt terug op een geslaagde workshop in samenwerking met Vectrix. Naast deze workshop organiseert Flinc ook andere workshops. Houd onze website en onze socials in de gaten voor meer informatie en wellicht tot dan!

Wil je meer weten over de Vectrix? Kijk dan hier.

Wil je in contact komen met Erwin Hennink van Vectrix? Kijk dan hier .

Ben je ondernemer en wil je eens sparren over jouw product, dienstverlening of businessmodel, neem dan contact op met Flinc. Flinc is te bereiken via (050) 521 44 44 & info@flinc.nl . Flinc verbindt ondernemers met financiers!