Disclaimer

Aan de inhoud en (technische) betrouwbaarheid van deze website wordt veel zorg besteed. Deze website heeft echter slechts een algemeen en informatief karakter en volledige (technische) betrouwbaarheid onder alle omstandigheden kan per definitie niet worden gegarandeerd. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend en Flinc kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hetgeen zonder deskundig advies naar aanleiding van de inhoud van deze website wordt ondernomen.

Evenmin kan Flinc aansprakelijkheid aanvaarden voor storingen of andere technische problemen dan wel virussen of andere verstorende elementen. De voorgaande uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden ook voor websites waarnaar deze website een link of referentie bevat. Flinc is en blijft de enige rechthebbende ter zake van de auteursrechten voor deze website.

Deze disclaimer is van overeenkomstige toepassing op de door Flinc uitgegeven digitale nieuwsbrief.