Disclaimer

Aan de inhoud en (technische) betrouwbaarheid van deze website en investeerdersportaal wordt veel zorg besteed. Deze website en investeerdersportaal hebben echter slechts een algemeen en informatief karakter en volledige (technische) betrouwbaarheid onder alle omstandigheden kan per definitie niet worden gegarandeerd. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend en Project Flinc van N.V. NOM kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hetgeen zonder deskundig advies naar aanleiding van de inhoud van deze website en/of investeerdersportaal wordt ondernomen.

Evenmin kan Project Flinc van N.V. NOM aansprakelijkheid aanvaarden voor storingen of andere technische problemen dan wel virussen of andere verstorende elementen. De voorgaande uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden ook voor websites waarnaar deze website een link of referentie bevat. Project Flinc van N.V. NOM is en blijft de enige rechthebbende ter zake van de auteursrechten voor deze website.