Over Flinc

Wat is Flinc?

Flinc is de verbindende factor tussen innovatief ondernemerschap en financieringsmogelijkheden in Noord-Nederland. Flinc gelooft dat een innovatief idee, een flinke dosis ondernemerschap en de juiste financieringsmogelijkheden dé ingrediënten zijn van een succesvol innovatief product of dienst. Wij zijn er voor de innovatieve ideeën van zowel startups als het gevestigd mkb!

Voor innovatieve ondernemers vormen wij een van de sleutels tot dat succes, doordat we een uitgebreid investeerdersnetwerk hebben. Voor investeerder is Flinc de poort naar het innovatief ecosysteem van Noord-Nederland.

Flinc is een onderdeel van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM). Vanuit de missie om het economisch landschap van Noord-Nederland te versterken en de werkgelegenheid in deze regio te vergroten, helpen we innovatieve plannen van ondernemingen gefinancierd te krijgen. Dat doen we met een bewezen goed werkend concept. Zo adviseren we ondernemers bij het aanscherpen van hun bedrijfsplan en helpen we financiers bij het vinden van een interessante onderneming om in te investeren.

Voor wie

Flinc is er voor de innovatieve startups en het gevestigd mkb in Groningen, Friesland en Drenthe. Noord-Nederlandse ondernemers die op zoek zijn naar financieringsmogelijkheden voor hun innovatieve ideeën. Ook is Flinc er voor de investeerders – ervaren en onervaren – die op zoek zijn naar een betrouwbare ondernemer met een goed idee, die een investering kan gebruiken van minimaal € 50.000,-.

Team

Flinc bestaat uit verschillende professionals, die allemaal hetzelfde doel nastreven: samen met ondernemers talent en innovatieve initiatieven door ontwikkelen. Dit ondernemende team heeft relevante kennis, jarenlange ervaring en een groot en interessant netwerk om zowel ondernemer als investeerder goed te kunnen bedienen. Flinc is goed in het signaleren van kansen en is op haar best wanneer ze de juiste match weten te maken tussen een innovatief idee en de juiste financieringsvorm!

 • Bjorn Redmeijer

  Projectmanager

  Ondernemers zijn vaak op zoek naar financiering voor hun innovatieve plannen, maar weten vaak niet waar ze aan kunnen kloppen met hun financieringsvraag. Hij wil ondernemers graag wegwijs maken in het financieringslandschap. Als adviseur binnen Flinc ondersteunt Bjorn ondernemers dan ook bij het “investor ready” maken van hun businessplan en brengt hij ondernemers vervolgens in contact met financiers die naast kapitaal ook kennis, expertise en netwerk kunnen bieden. Bjorn heeft een bedrijfskundige achtergrond. Hij is aan de Rijksuniversiteit Groningen afgestudeerd in de richting Small Business & Entrepreneurship. Bjorn heeft ervaring opgedaan op het snijvlak van innovatie, financiering en internationaal ondernemen. Met name gericht op sectoren zoals: watertechnologie, dairy en circulaire economie. Door deze ervaring en oplossingsgerichte houding is hij in staat om ondernemers daadwerkelijk verder te helpen. Werken met ondernemers spreekt Bjorn aan vanwege hun optimisme, passie, bevlogenheid en de dynamische omgeving waarin zij opereren. Het geeft hem voldoening om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van het bedrijfsleven en daarmee de economische groei in Noord-Nederland.

 • Ellen Ploeger

  Coördinator

  Hoe zorgen we ervoor dat innovatieve projecten in Noord-Nederland van de grond komen? Als adviseur binnen Flinc ondersteunt Ellen ondernemers bij het bereiken van deze doelstelling. Zij heeft een bedrijfseconomische achtergrond. Ellen is aan de Rijksuniversiteit Groningen afgestudeerd in de richting Organizational and Management Control. Zij heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken en de financiering van (startende) ondernemers en ondernemers welke in zwaar weer verkeren. Door haar ervaring en kritische houding is zij in staat om invulling te geven aan de adviesrol en ondernemers te begeleiden bij het ‘investor ready’ maken van hun businessplannen. Zij versterkt de kracht van ondernemers door hen in contact te brengen met financiers die naast kapitaal ook kennis, expertise en een netwerk kunnen bieden. Inspiratie haalt zij uit gedreven ondernemers die ‘het verschil’ willen maken.

 • Wouter de Vries

  Accountmanager Finance & Innovation

  “Dit is een goed idee!”, “Dat gaan we op de markt brengen!”. Een innovatief product, dienst of concept begint bijna altijd in ons brein en is meestal gebaseerd op informatie, beelden, ervaringen of een gevoel. In Noord Nederland hebben we daarin een sterke positie met een breed en hoog opleidingsklimaat en een diversiteit aan branches en sectoren waarin in een hoog tempo ontwikkelingen worden doorgemaakt. Als geboren en getogen ‘Noorderling’ wil Wouter graag een bijdrage leveren aan deze economische, innovatieve en maatschappelijke ontwikkelingen in onze regio. Wouter is afgestudeerd Bachelor of Commerce (opleiding Commerciële Economie) en heeft de specialisatie Financial Services Management gevolgd. Tezamen met enkele jaren werkervaring in de financiële sector zorgt dit voor een brede bedrijfseconomische basis. Daarnaast is hij enkele jaren werkzaam geweest als accountmanager in geheel Nederland, mede op het gebied van (online) marketing en social media. Deze veelzijdigheid maakt dat hij goed in staat is om de behoeften van ondernemers in kaart te brengen en de ondernemersvraagstukken te koppelen aan de instrumenten die vanuit Flinc en de NOM kunnen worden ingezet om (groei)plannen van ondernemers uiteindelijk ook daadwerkelijk te realiseren. Wouter komt graag met ambitieuze ondernemers met een financieringsvraagstuk in contact om te bekijken hoe hij deze ondernemers een stap verder kan helpen: neem gerust contact met hem op!

 • Ytsen van der Meer

  Projectmanager

  Het MKB is de motor van de Noordelijke economie. Om dit in stand te houden moeten MKBers met de ambitie om te groeien in staat worden gesteld financiering te vinden en verkrijgen. Als adviseur binnen Flinc ondersteunt Ytsen MKBers met groeiambitie in Groningen bij het vinden van geschikte financiers. Hij heeft een bedrijfskundige achtergrond met een focus op het vormen van strategie. Hij heeft ervaring als business analist en strategisch consultant en weet daardoor met een kritische blik naar ondernemers hun projectplannen te kijken en deze plannen gezamenlijk met de ondernemer aan te vullen.

Direct in contact komen

Heb je nog vragen of wil je direct contact hebben met één van onze projectmanagers?