Terug naar home

Praktische informatie

Ben je geïnteresseerd en wil je meer lezen over het Pitch Camp? Hieronder vind je meer informatie over de opzet van het Pitch Camp.

Wat gebeurt er in aanloop naar het Pitch Camp?

In aanloop naar donderdag 27 mei a.s. maken de drie geselecteerde ondernemers hun pitch tip top in orde door het volgen van diverse workshops. Resultaat: een pitch die geen investeerder kan weerstaan.

Quote SG Papertronics

27 mei: Pitch Camp

We starten met een virtuele zaal vol investeerders en de geselecteerde ondernemers. De eerste ronde bestaat uit de drie pitches. Na afloop van de drie pitches sturen investeerders vragen en tips in. Ook wordt aan investeerders gevraagd om te stemmen op hun favoriet. De twee deelnemers met de meeste stemmen gaan door naar de tweede ronde!

In deze ronde beantwoorden de ondernemers de vragen van de investeerders uit de eerste ronde. Een professionele jury kiest de winnaar die met een startkapitaal van € 20.000,- naar huis gaat. Deze prijs betreft een financiering tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden. Daarnaast krijg je toegang tot een groot netwerk van investeerders die naast kapitaal ook kennis, netwerk en ervaring kunnen toevoegen.

Locatie

Het Flinc Pitch Camp vindt plaats op donderdag 27 mei a.s. tussen 14.00 en 16.30 uur in de studio van GEOCAST in Leeuwarden. Alle investeerders kijken live mee naar de pitches van de deelnemers.

€ 20.000 groeigeld; wat zijn de voorwaarden?

De winnaar wint een startkapitaal van € 20.000. Maar wat houdt dat nou in?

  • Prijs: €20K lening van de NOM (niet achtergesteld, dus regulier).
  • Rente tussen 5% en 6,5%.
  • Eerste jaar rente opgerold.
  • Aflossingen daarna in drie jaar (in maandelijkse termijnen).
  • Geen boete op extra aflossingen, en geen boete op vervroegde inlossing.
  • Geen voorkeursrechten of preferenties.
  • Aflossing lening NOM heeft voorrang op aflossen van andere leningen dan wel schuldeisers of het uitkeren van dividend aan aandeelhouders.

Wanneer kun je niet meedoen?

Ondernemingen in moeilijkheden zijn uitgesloten. De volgende definitie wordt gehanteerd voor ondernemingen in moeilijkheden:

Volgens Europese regelgeving mag er geen steun worden verleend aan bedrijven die op 31 december 2019 al in moeilijkheden verkeerden, zoals bedoeld in artikel 2, onderdeel 18 van de algemene groepsvrijstellingsverordening.

Kortweg komt het er op neer dat jouw startup niet kan deelnemen aan het Flinc Pitch Camp wanneer jouw startup:

  • in een insolventieprocedure zit; of
  • reddings- of herstructureringssteun heeft ontvangen maar nog niet terugbetaald of afgerond; of
  • meer dan de helft van het kapitaal van jouw startup al door gecumuleerde verliezen is verdwenen (tenzij het een mkb-bedrijf is jonger dan 3 jaar). Dit zal het geval zijn als een bedrijf langer dan drie jaar bestaat en de som van zijn reserves, winst of verlies van de voorgaande jaren en winst of verlies van het laatste boekjaar een negatief bedrag is dat groter is dan de helft van de som van het aandelenkapitaal, agio en de tot het eigen vermogen behorende achtergestelde leningen.

Partners

Het Flinc Pitch Camp wordt mede mogelijk gemaakt door:

Partners Flinc Pitch Camp